Πίσω στα έργα

Δέσποινα Γρηγοριάδου

Architect March, Partner

Απoφοίτησε με άριστα απο την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Μέρος των σπουδών της ολοκληρώθηκε στο Technische Universität Wien, στη Βιέννη.
Κατέχει Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική από τη σχολή Bartlett School of Architecture, του πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου, με τίτλο March Architectural Design και με ειδικότητα στον παραμετρικό σχεδιασμό και στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικών μορφών με σύγχρονες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία.
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εγγεγραμμένη αρχιτέκτονας στο ARB (Architects Registration Board) του Λονδίνου.