Πίσω στα έργα

Αλέξανδρος Ανανιάδης

Civil Engineer BSC, Partner

Ιδρυτικό μέλος της V. GRIGORIADIS & PARTNERS και γενικός συντονιστής της εταιρίας. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών και είναι κάτοχος Διπλώματος Bachelor από το UEL (University of East London). Έχει μεγάλη εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές και είναι υπεύθυνος επιβλέψεων, marketing και διεκπεραίωσης υποθέσεων με το Δημόσιο (έκδοση αδειών κλπ). Έχει άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας.