Πίσω στα έργα

Σύλβια Τσουραμάνη

Head Architect

Απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι υπεύθυνη του γραφείου της Αθήνας και ασχολείται με την σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών εφαρμογής καθώς και διεκπεραιώσεις υποθέσεων με το Δημόσιο (έκδοση οικοδομικών αδειών, έρευνα ακινήτων, τακτοποίηση αυθαιρέτων, ΙΚΑ κλπ).