Πίσω στα έργα

Μυροφόρα Τοπαλίδου

Head Architect

Απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Μιλάνο. Από το 2005 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας καθώς και στη διαχείρισή τους και στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Έχει άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Έχει συνεργαστεί με μελετητικά γραφεία της Ιταλίας ως επιβλέπουσα μηχανικός της (ανα)κατασκευής καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Διαθέτει εμπειρία σε περιβάλλον εργοταξίου και σε σχεδιασμό εσωτερικών χώρων (interior).