Πίσω στα έργα

Ηλίας Παπαγερασίμου

Electical Engineer

Απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ και ενεργειακός επιθεωρητής Α’ Τάξης. Από το 2018 ανήκει στο δυναμικό της “BCEN Private Company”. Είναι υπεύθυνος του τομέα διάθεσης υγρών αποβλήτων και ασχολείται παράλληλα με την εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.