Πίσω στα έργα

Αναστάσιος Καζάκος

IT manager - DPO

Είναι πτυχιούχος προγραμματιστής & Αναλυτής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μηχανογράφηση και στο management μεγάλων εταιριών. Είναι ο υπεύθυνος του τομέα IT της εταιρείας και ο DPO (Data Protection Officer) σε θέματα προσωπικών δεδομένων- GDPR.