Πίσω στα έργα

Ανέστης Κουρίδης

Civil Engineer

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πολυετή εμπειρία σε τεχνικά έργα ιδιωτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα, έχοντας ασχοληθεί με κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια, σταθμούς αυτοκινήτων, εκπαιδευτήρια, πολυκαταστήματα και υπεραγορές τροφίμων.
Έχει ασχοληθεί με την εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας και στατικών μελετών επέμβασης, τόσο σε συμβατικά, όσο και σε διατηρητέα κτίρια. Έχει δραστηριοποιηθεί τόσο ατομικά, όσο και ως ιδρυτικό στέλεχος εταιρίας, με την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Συνεργάτης της V. GRIGORIADIS & PARTNERS, ως συντονιστής της ομάδας εκπόνησης στατικών μελετών.