Διαμετακομιστικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης

Η πρόταση του ιδρυτή της εταιρείας Β. Γρηγοριάδη για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου εμπορευματικού κέντρου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης σε έκταση 650 στρεμάτων περίπου. Το Εμπορευματικό κέντρο περιλαμβάνει πέντε κτίρια για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, υπαίθριο χώρο εναπόθεσης container με γερανογέφυρες, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για στάθμευση, φυλάκιο εισόδου εξόδου και λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, κτίριο διοίκησης, χώρο βιολογικού καθαρισμού. Οι στέγες των κτιρίων θα αξιοποιούνται με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η δημιουργία μικρού υδροβιότοπου για την εναρμόνιση του έργου με το γύρω περιβάλλον.

Μελέτη – Πρόταση: Βασίλης Γρηγοριάδης για την V. Grigoriadis & Partners

Τοποθεσία

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

Έτος

2015

Πελάτης

Δήμος Αλεξανδρούπολης